Wat is liquiditeit?

op basis van 0 beoordelingen

Liquiditeit is een essentiële term die iets zegt over de financiële gezondheid van een onderneming. De liquiditeit berekenen kun je zelf, maar we gaan eerst een stapje terug. Wat houdt de term in en wat zegt het over het wel of niet kunnen betalen van je financiële verplichtingen?

man die zwemt met een euro
|

Voor het krijgen van een financiering moet je als ondernemer laten zien dat je aan je financiële verplichtingen kunt voldoen. De liquiditeit geeft slechts een indruk van de gezondheid voor een bepaalde periode. Een negatieve uitkomst kan ervoor zorgen dat je geen vreemd vermogen kunt aantrekken voor het uitbreiden van je onderneming.

Liquiditeit betekenis

Een bedrijf dat liquide is, kan de vlottende activa betalen met de liquide middelen die in het bedrijf aanwezig zijn. De uitgaande geldstroom is dus niet groter dan de inkomende geldstroom. Het gaat om de kortlopende betalingsverplichtingen. Het berekenen van de liquiditeit is één van de manieren om te screenen hoe gezond een bedrijf is. Door de liquiditeit te berekenen over meerdere jaren, laat je zien dat je onderneming voldoende liquide middelen heeft om grote investeringen te kunnen financieren. Financiële instellingen vragen naar de liquiditeit om te zien of er een structureel probleem binnen een onderneming is.

De algemene liquiditeitsratio wordt ook wel de current ratio genoemd. De current ratio bereken je door de vlottende activa te vermeerderen met de liquide middelen. De uitkomst deel je door het kort vreemd vermogen. Bij een gezonde onderneming komt de current ratio uit tussen de 1 en de 1,5. De quick ratio is een vergelijkbare berekening, maar hierbij wordt geen rekening gehouden met voorraden.

Verschillende soorten liquiditeit

De term liquiditeit is weer onder te verdelen in twee verschillende soorten, namelijk:

  • Dynamische
  • Statische

Dynamische liquiditeit

Met deze vorm van liquide middelen laat je zien of je de kortlopende schulden kunt betalen. In hoeverre zijn de inkomsten groot genoeg in een bepaalde periode om de uitgaande geldstroom te betalen. Je maakt inzichtelijk hoeveel geld de onderneming ontvangt in de betreffende periode, en deze vergelijk je met de uitgaven in dezelfde periode.

Statische liquiditeit

De statische liquiditeit geeft aan of de onderneming met de vlottende activa aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Het grote verschil met de andere variant is dat bij de statische liquiditeit ook rekening wordt gehouden met vlottende activa die binnen één jaar omgezet kunnen worden in geld. De vlottende activa staan op de balans, maar zijn nog niet besteedbaar.

Hoe kun je de liquiditeit berekenen?

Het berekenen kun je zelf zonder hulp van de boekhouder. Je kunt namelijk de balans erbij pakken en de winst- en verliesrekening. Het berekenen doe je met de eerder besproken current ratio of met de quick ratio. Met de current ratio neem je de voorraden mee, en met de quick ratio niet. De goede liquiditeit of de slechte liquiditeit blijkt uit een cijfer na het toepassen van de formule. Het gaat om de volgende formules:

Current ratio: Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden (kort vreemd vermogen)

Quick ratio: Vlottende activa (zonder de voorraden) gedeeld door het kort vreemd vermogen.

De current ratio moet bij voorkeur uitkomen rond de 1,5 en de quick ratio rond de 1.

Kijk ook naar de vrije geldstromen binnen je bedrijf

Bij het berekenen van de liquiditeit kijk je naar de inkomende en de uitgaande geldstromen. Als er meer binnenkomt dan er uitgaat, zit het goed met je liquiditeit. Dit moet je niet verwarren met de vrije geldstromen. Dit zijn gelden die vrij besteedbaar zijn in een onderneming. Hier staan dus niet direct verplichtingen tegenover. De vrije geldstromen kun je berekenen. Dit wordt de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) genoemd.

Hoe kun je de liquiditeit verbeteren?

Een te lage liquiditeit vraagt om actie, maar het hoeft niet gelijk problematisch te zijn. Als de quick ratio laat zien dat je onder de 1 komt, overtreffen de schulden de vlottende activa. Door een grote investering of het betalen van belastingen kan het een tijdelijke situatie zijn. Bekijk in dat geval ook voorgaande periodes. Vooral startende ondernemers zullen slechte resultaten uit de berekeningen krijgen. Een liquiditeitsbegroting is en blijft een momentopname.

Wat is het verschil tussen liquiditeit en solvabiliteit?

Het verschil is dat de liquiditeit de resultaten weergeeft over een korte periode en de solvabiliteit op langere termijn. De solvabiliteit geeft aan of een onderneming aan de betalingsverplichtingen kan voldoen gerekend over een lange periode. Het gaat om een periode van bijvoorbeeld twee jaar. Een derde term die je ook vaak hoort is de rentabiliteit. Ook deze wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal. De uitkomst geeft de verhouding aan tussen het geïnvesteerde vermogen en de gemaakte winst. Hoeveel winst heb je gemaakt per geïnvesteerde euro?

Wil je meer inzicht krijgen in hoe cashflow een cruciale rol speelt bij het beheren van liquide middelen en het waarborgen van financiële stabiliteit? Lees het op onze pagina over cashflow.

Mike van den Broek

Veelgestelde vragen

De liquiditeit geeft aan of een onderneming de kortlopende schulden kan betalen. Heeft een onderneming voldoende middelen om de openstaande schulden te betalen? Het gaat hierbij om de aflossingen en om de verschuldigde rente over de lening.

Er zijn meerdere manieren om de liquiditeit te berekenen. Je berekent het kengetal door de vlottende activa te delen door het kort vreemd vermogen. Als je voor het berekenen de quick ratio gebruikt, moet je in de berekening de voorraden buiten beschouwing laten.

Het gaat bij liquide middelen om geld dat je direct kunt besteden. Het gaat bijvoorbeeld om munten en bankbiljetten, maar ook om giraal geld waar je direct over kunt beschikken.

Een onderneming is liquide als met de beschikbare middelen aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. De onderneming geeft dus niet meer geld uit dan er binnenkomt.

Een gezonde liquiditeit is als uit de berekening een getal komt boven de 1. Het maakt verschil hoe je de liquiditeit berekent. Als je hiervoor de current ratio gebruikt, is een kengetal van 1,5 een goede liquiditeit.

Vergelijk leningen bij Zakelijkelening.com

Overweegt u financiering? Het vergelijken van leningopties zorgt ervoor dat u een passende financiering vindt die aansluit bij uw behoeften en budget. Bij Zakelijkelening.com kunt u moeiteloos alle beschikbare financieringen vergelijken en ook direct de beste lening afsluiten.

Voordelen

  • 100% onafhankelijk
  • Gratis en duidelijke informatie
  • Bespaar met de beste deals
Juul Dijkhuis
Over Juul Dijkhuis

Juul Dijkhuis heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector en is een Erkend Financieel Adviseur. Hij is WFT gecertificeerd en heeft ervaring opgedaan bij banken, verzekeraars en belangenorganisaties. Juul schrijft regelmatig over diverse onderwerpen voor zakelijkelening.com

Lees verder

Laatste artikelen van Juul Dijkhuis

Goederenkrediet

Goederenkrediet

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
Vermogensverklaring

Vermogensverklaring

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
Financieringstekort oplossen

Financieringstekort oplossen

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis

Artikel op feiten gecontroleerd door een expert

Wij hechten veel waarde aan het verstrekken van betrouwbare informatie. Elk artikel ondergaat daarom een uitgebreid onderzoeks- en redactieproces door onze experts om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de informatie te garanderen. Lees hier meer over onze Onderzoeksmethode en redactionele richtlijnen.

René Wildoer heeft de tekst op deze pagina gecontroleerd. René is financieel expert en heeft zijn WFT Basis en WFT Consumptief Krediet diploma’s op zak. Bij zakelijkelening.com zorgt hij ervoor dat de teksten op feiten en waarheden gecontroleerd worden. 

0 reacties

Submit a comment