Bedrijfsovername financieren: Zakelijke lening overname bedrijf

Als ondernemer bruis je van de ideeën en zie je overal kansen. Gelukkig hoef je het wiel niet altijd opnieuw uit te vinden. Een bedrijf overnemen en verder laten groeien, behoort ook tot de mogelijkheden. Zie jij een mogelijkheid maar heb je hier het geld nog niet voor? een bedrijfsovername financieren kan gedaan worden met een zakelijke lening. Bekijk hier de mogelijkheden!

bedrijfsfinanciering

Yeaz!

 • Tot €50.000 lenen
 • Onbeperkte looptijd

Qeld

 • Tot €100.000 lenen
 • Tot 18 maanden looptijd

SwishFund

 • Tot €1.000.000 lenen
 • Tot 24 maanden looptijd

Bridgefund

 • Tot €250.000 lenen
 • Tot 24 maanden looptijd

New10

 • Tot €1.000.000 lenen
 • Tot 60 maanden looptijd

CapitalBox

 • Tot €350.000 lenen
 • Tot 36 maanden looptijd

5in5

 • Tot €5.000 lenen
 • Tot 150 dagen looptijd

Floryn

 • Tot €3.000.000 lenen
 • Flexibele looptijd

ING

 • Tot €1.000.000 lenen
 • Tot 7 jaar looptijd

Knab

 • Tot €100.000 lenen
 • Tot 5 jaar looptijd

Rabobank

 • Tot €10.000.000 lenen
 • Tot 20 jaar looptijd

ABN Amro

 • Tot €10.000.000 lenen
 • Tot 20 jaar looptijd

Benodigdheden voor de financiering van een bedrijfsovername

Een gevestigd bedrijf overnemen, is een kostbare onderneming. We gaan ervan uit dat je een goede, eerlijke prijs hebt afgestemd met de huidige eigenaar. De kans is aanwezig dat jouw (eventuele) financiële inbreng niet genoeg is om de bedrijfsovername te bekostigen. Een bedrijfsovername financiering is dan een goede oplossing. Om een lening voor de overname van een onderneming af te sluiten, hebben banken of financiers in ieder geval het volgende nodig:

 • Risico analyse
 • Ondernemingsplan

Risico analyse

Wanneer je een bedrijf overneemt, bent je als koper verplicht een gedegen onderzoek uit te voeren naar de gezondheid en potentie van het betreffende bedrijf. Ook een bank of andere financier zal de risico’s onderzoeken, voordat er een lening wordt verstrekt.

Zaken als de geschiedenis van het bedrijf, jouw ervaring als ondernemer, markt ontwikkelingen, eventuele schulden en de hoeveelheid eigen geld worden uitvoerig bekeken. Ook dien je recente cijfers van het bedrijf aan te tonen. Des te lager het risico, des te hoger de kans dat je een zakelijke lening kunt afsluiten.

Ondernemingsplan

Je hebt waarschijnlijk meer dan voldoende ideeën en plannen die je uit wilt voeren, zodra je het bedrijf hebt overgenomen. Het is van belang dat je deze visie en doelstellingen uitwerkt op papier. Met een ondernemingsplan en gedetailleerd financieel plan overtuig je financiers om de bedrijfsovername te financieren.

Tip: Onderschat de meerwaarde van het plan niet. Ook voor jezelf is een ondernemingsplan ontzettend belangrijk. Het geeft onder andere inzicht in de haalbaarheid van je ambities.

Veelgestelde vragen

Als koper analyseer je de risico’s en stel je een ondernemingsplan op. Dat is niet alleen verstandig; het is voor de meeste geldverstrekkers een vereiste. Daarnaast is het van belang dat de cijfers van het over te nemen bedrijf op orde zijn.

Een bedrijfsovername financieren kan op verschillende manieren. Je leest hierboven meer over de meest voorkomende financieringsvormen. Ook hebben we een aantal alternatieven nader toegelicht.

De hoogte van de financiering is afhankelijk van een aantal factoren. Wanneer de overname som na de onderhandelingen bekend is, inventariseer je eerst hoeveel geld je nodig hebt. Wellicht kun je eigen vermogen combineren met een subsidie en/of een financiering. We hebben de verschillende financieringen hierboven onder elkaar gezet.

De verschillende financieringsmogelijkheden

Er bestaan verschillende mogelijkheden om een bedrijfsovername te financieren. Uiteraard zijn alle financieringsvormen te combineren met eigen vermogen. De geldverstrekker of bank financiert vervolgens de rest.

Welke externe financieringsvorm het meest geschikt is, is afhankelijk van de situatie. In sommige gevallen is een combinatie van financieringen de beste optie. De meest voorkomende financieringen zijn:

 • Zakelijke lening
 • Achtergestelde lening
 • Earn-out regeling
 • Winstrecht
 • Geleidelijke overname
 • Investeerders
 • Subsidies

Zakelijke lening

Allereerst de meeste bekende financieringsvorm: de zakelijke lening. Deze financiering sluit je als koper af bij een bank of andere geldverstrekker. Je ontvangt het geleende bedrag in één keer op je zakelijke rekening en lost de zakelijke lening gedurende de looptijd af volgens een schema wat je met de geldverstrekker afstemt. Bij deze manier van financieren weet je waar je aan toe bent.

Achtergestelde lening

Indien een geldverstrekker het volledige bedrag niet wil financieren maar wel een deel, is het een optie om de verkopende partij om een achtergestelde lening te vragen. Banken en andere financiers zien deze lening als een soort borgstelling. In het geval van een faillissement, waar je natuurlijk niet van uitgaat, wordt de schuldeiser letterlijk achtergesteld. De schuldeiser wordt dan als laatste terugbetaald.

Een verkopende partij zal hier alleen bij voldoende vertrouwen in de toekomst mee instemmen. Ook de verkopende partij wil zich er uiteraard van verzekeren dat deze lening op termijn wordt terugbetaald.

Earn-out regeling

Ook de earn-out regeling is een regeling die je treft met de eigenaar van het bedrijf wat je wilt overnemen. Met de earn-out regeling vindt de aflossing pas plaats, zodra bepaalde winst- en omzetdoelen zijn behaald.

Dit is gebruikelijk wanneer de overnamesom voor een groot deel uit goodwill bestaat. Goodwill is een deel waarvan de waarde moeilijk te berekenen is. Denk bijvoorbeeld aan personeel met bepaalde vaardigheden of een bedrijf wat niet met contracten werkt.

Winstrecht

Meestal gaat winstrecht gepaard met een vaste overnamesom. Naast de vaste overnamesom, waarvoor je een financiering kunt afsluiten, heeft de voormalige eigenaar tot een aantal jaar na de overdracht recht op een percentage van de winst.

Dit is een deel wat je in principe niet hoeft te financieren. Het is immers extra geld wat je met het overgenomen bedrijf verdient.

Geleidelijke overname bedrijf

Wist je dat het geleidelijk overnemen van een bedrijf ook tot de mogelijkheden van een koper behoort? Dit komt regelmatig voor bij bedrijfsovernames. Net als bij de andere financieringen maak je van tevoren duidelijke afspraken met de verkopende partij. Een paar voorbeelden zijn:

 • Je haalt jaarlijks een minder groot percentage van het winstaandeel uit het bedrijf dan de verkoper. Zo wordt het aandeel van de verkopende partij steeds kleiner en dat van jou steeds groter.
 • Je neemt de aandelen van een bedrijf stapsgewijs over. Deze percentages bepaal je in overleg met de verkoper.

Goed om te weten: Een bijkomend voordeel van een geleidelijke overname is dat je alvast meedeelt in de winst van de onderneming. Daarnaast heb je recht op aftrekposten.

Investeerders

Je financieringsaanvraag hoeft niet per se door een bank behandeld te worden. Het is ook mogelijk om aandelen aan een investeerder, of meerdere investeerders, te verkopen. Ook zij investeren alleen wanneer ze de toegevoegde waarde hiervan inzien.

Subsidie vanuit de overheid

Het is misschien niet iets waar je in eerste instantie aan denkt, maar mogelijk kom je in aanmerking voor een subsidie vanuit de overheid. Een subsidie is een welkome aanvulling op een financiering en/of de investering vanuit het eigen vermogen.

Met de volgende subsidies biedt de overheid zekerheid aan banken en andere kredietverstrekkers:

 • Borgstelling MKB kredieten (BMKB)
 • Garantie ondernemingsfinanciering (GO)
 • Groeifaciliteit
 • Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)
 • Dutch Good Growth Fund (DGGF)
 • Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Alternatieven

Een bedrijfsovername financieren kan op verschillende manieren. Zelfs als de meest voorkomende financieringsvormen geen mogelijkheid zijn in jouw situatie, zijn er nog tal van alternatieven te vinden. Om je zo goed mogelijk te helpen bij het financieren van een bedrijfsovername lichten we de volgende alternatieven kort toe:

 • Crowdfunding
 • Factoring
 • Huurkoop

Crowdfunding

De letterlijke betekenis van crowdfunding is ‘publieksfinanciering’. Meerdere beleggers financieren de bedrijfsovername. Over het algemeen bepalen de beleggers zelf hoeveel geld ze ervoor over hebben. Ook in dit geval geldt: beleggers gaan alleen over tot financiering wanneer ze verwachten dat het hen iets op zal leveren.

Factoring

Factoring is het verkopen van uitstaande facturen. Deze financiering is niet gebruikelijk bij een bedrijfsovername, maar dat betekent niet dat het niet tot de mogelijkheden behoort. Denken in oplossingen loont.

Huurkoop

Een ander alternatief wat wellicht niet meteen in je opkomt is leasing, oftewel huurkoop. Dit is een vorm van koop op afbetaling. Het is een financiering waarbij je bijvoorbeeld betaalt voor het gebruiksrecht van onroerend goed. Aan het eind van de looptijd, en aflossing, ben je eigenaar van het onroerend goed.

Vind een financiering voor bedrijfsovername via zakelijkelening.com

Bedrijfsovernames kosten geld. Maar laat je vooral niet afschrikken door een bedrijfsovername financiering. Ook als je niet over voldoende eigen vermogen beschikt, zijn er meer dan voldoende mogelijkheden om een onderneming over te nemen.

Via zakelijkelening.com vind je dé financiering waarmee je een overname kunt bekostigen. We hebben de meest interessante zakelijke lening aanbieders voor je onder elkaar gezet, zodat je zelf alleen de voorwaarden nog met elkaar hoeft te vergelijken.