Microkrediet aanvragen

Een microkrediet klinkt als een ideale manier voor een ambitieuze ondernemers om snel toegang tot kapitaal te krijgen. Zeker voor ZZP’ers en MKB-ondernemers is dit een aantrekkelijke optie.

een plantje die uit een microkrediet groeit

KredietVooruit

 • Tot €250.000 lenen
 • Tot 6 maanden looptijd

SwishFund

 • Tot €1.000.000 lenen
 • Tot 24 maanden looptijd

Bridgefund

 • Tot €250.000 lenen
 • Tot 24 maanden looptijd

New10

 • Tot €1.000.000 lenen
 • Tot 60 maanden looptijd

CapitalBox

 • Tot €350.000 lenen
 • Tot 36 maanden looptijd

OPR-Bedrijfskrediet

 • Tot €40.000 lenen
 • Flexibele looptijd

Floryn

 • Tot €3.000.000 lenen
 • Flexibele looptijd

ING

 • Tot €1.000.000 lenen
 • Tot 7 jaar looptijd

Qredits

 • Tot €250.000 lenen
 • Tot 10 jaar looptijd

Rabobank

 • Tot €10.000.000 lenen
 • Tot 20 jaar looptijd

ABN Amro

 • Tot €10.000.000 lenen
 • Tot 20 jaar looptijd

Wat is een microkrediet?

Met een microkrediet kun je als kleine of beginnende ondernemer de eerste stappen zetten om jouw plannen te verwezenlijken. Met microfinanciering krijg je net dat ene steuntje in de rug om verder te groeien. Maar ook voor bestaande ondernemers is een microkrediet een interessante optie.

Een microkrediet is een kleine zakelijke lening van maximaal € 50.000. Een microkrediet kan worden gebruikt voor een kleine investering in bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmiddelen. De looptijd van een microkrediet is relatief kort, met variaties van 1 tot 10 jaar. Het rentepercentage is in verband met deze korte looptijd hoog. Een belangrijke instantie op het gebied van microfinanciering, Qredits, hanteert een rente van 9,75% per jaar.

Microkrediet begon als een manier voor ontwikkelingshulp. Kleine ondernemers in ontwikkelingslanden konden nauwelijks aan middelen komen om hun financiële positie te verbeteren. Op initiatief van de in Bangladesh gevestigde zakenman Muhammad Yunus werd de Grameen Bank opgezet, waarmee voor het eerst microkredieten mogelijk werden gemaakt. Later zou Yunus voor zijn werk de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen.

Veelgestelde vragen

Een microkrediet is een kleine zakelijke lening met een korte looptijd. Als kleine of startende ondernemer kun je een microkrediet aanschaffen om plannen op de korte termijn te verwezenlijken.

Je kunt voor een microkrediet terecht bij verschillende kredietverstrekkers. Een aanrader is Qredit, omdat deze stichting specifiek in microfinanciering is gespecialiseerd en ook voor coaching zorgt. Andere kredietverstrekkers voor microkrediet zijn New10 en Bridgefund.

De rente op microkrediet is vaak afhankelijk van jouw risicoprofiel. Leningen met een korte looptijd hebben doorgaans hogere rentepercentages. Ook een stichting zonder winstoogmerk zal op zijn minst break even moeten draaien om te kunnen voortbestaan en dus een relatief hoge rente moeten hanteren. De stichting Qredit streeft er echter wel naar om deze rente zo laag mogelijk te houden.

Microkrediet in Nederland

Inmiddels is microfinanciering meer geworden dan alleen een financieringsvorm in opkomende economieën. Sinds 2006 zijn er in Nederland organisaties en kredietverstrekkers actief die microkredieten aanbieden.

Hoewel het microkrediet in westerse landen overeenkomt met het oorspronkelijke plan van Yunus, zijn er ook verschillen te zien. De schaal van het microkrediet is hier groter. € 50.000 is misschien een relatief klein bedrag, maar nog steeds fors meer dan de kleine leningen van rond de € 300 die met microfinanciering in ontwikkelingsgebieden worden verstrekt.

Een grote overeenkomst met het oorspronkelijke concept is dat ook in Nederland een microkrediet is gericht op ondernemers die normaal moeilijk aan een zakelijk krediet kunnen komen. Startende ondernemers kunnen soms onmogelijk aan de hoge eisen van traditionele banken voldoen.

Een microkrediet biedt dan uitkomst, zeker als dit wordt gecombineerd met advies. Uit een financieel rapport van McKinsey uit 2009 blijkt dat kleine ondernemers niet alleen behoefte hebben aan financiering, maar ook aan begeleiding. Volgens toenmalig staatssecretaris Heemskerk is de combinatie van coaching en krediet daarom cruciaal.

Waar kun je een microkrediet aanvragen?

Er zijn meerdere kredietverstrekkers die financiële diensten op het gebied van microkrediet aanbieden. Drie goede voorbeelden zijn Qredits, Bridgefund en New10.

Qredits

Qredits is een autoriteit op het gebied van microkrediet. Deze kredietverstrekker is feitelijk een stichting zonder winstoogmerk. Het initiatief voor Qredit is ontstaan uit een samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Stichting Fonds Werken aan Wonen en de gevestigde banken ABN Amro, Fortis, ING en Rabobank.

Qredit heeft een sterk idealistisch karakter. Naast dat er geen winstoogmerk is, profileert de stichting zich sterk met kernwaarden zoals een sociale insteek en de wens om ondernemen voor iedereen toegankelijk te maken, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen.

Wel stelt Qredit een aantal eisen aan het verstrekken van een microkrediet. Zo mogen alleen startende ondernemers of bestaande ondernemers met minder dan vijf werknemers een microkrediet aanvragen. Ook moet er bij de aanvraag een ondernemingsplan worden voorgelegd.

Bridgefund

Bridgefund is een commercieel bedrijf dat zich heeft toegespitst op snelle zakelijke leningen. Een van de leningen die bij Bridgefund mogelijk is, is een microkrediet. Bij Bridgefund is het niet nodig om een ondernemingsplan te laten zien. Verder mag iedere ondernemer in principe zich aanmelden voor een microkrediet, zonder dat er wordt gekeken naar hoe lang een bedrijf al actief is.

Wel moet je als lener inzage geven in je banktransacties. Op basis van je cashflow wordt namelijk bepaald of een lening mogelijk is en zo ja, wat de hoogte van de rente zal zijn. Daarnaast moet je aantoonbaar een gemiddelde jaaromzet behalen van minstens € 50.000. Niet iedere startende of kleine ondernemer zal aan deze eis tegemoet kunnen komen.

New10

New10 is een dochteronderneming van ABN Amro dat microkredieten aanbiedt. Net als bij Bridgefund wordt als eis gesteld dat er minstens voor € 50.000 aan jaarlijkse omzet wordt gegenereerd. Verder ben je verplicht om inzage te geven in de maandelijkse transacties op je zakelijke rekening.

Daar staat tegenover dat New10 je veel controle over de lening geeft. Zoals New10 dit zelf omschrijft, wil dit fintechbedrijf jou als ondernemer de regie geven. Om een microkrediet aan te vragen wordt daarom ook hier niet gevraagd naar een ondernemingsplan of jaarcijfers.

De voor- en nadelen van een microkrediet

Zijn er potentiële nadelen waar je bij microfinanciering op moet letten? We noemen de voor- en nadelen van microkrediet.

Voordelen

 • Een microkrediet is vaak toegespitst op de startende ondernemer. Er worden door instanties als Qredit weinig eisen gesteld aan de huidige status van jouw bedrijf en er is vaak geen sprake van een lange bureaucratische rompslomp. Let wel, commerciële kredietverstrekkers kunnen eisen stellen aan zaken als de jaaromzet en daardoor minder aantrekkelijk voor kleine ondernemers worden.
 • Een microkrediet is dankzij de kortere looptijd vaak minder duur. Bij een kortere looptijd wordt doorgaans ook een hoger rentepercentage gehanteerd. Ondanks dat blijft met een looptijd van 1 tot 3 jaar een microkrediet alsnog een relatief goedkope manier van financiering.

Nadelen

 • Als je een zakelijke lening afsluit, kan dit worden vermeld bij het Bureau Krediet Registratie. Dit kan het in de toekomst moeilijker maken om andere leningen zoals hypotheken af t sluiten. Een vermelding bij het BKR kan ook gebeuren bij een microkrediet. Qredit zal bijvoorbeeld de microlening doorgeven aan het BKR. Er zijn echter ook kredietverstrekkers die dit niet zullen doen, zoals Bridgefund.
 • De rente wordt bepaald aan de hand van een beoordeling door de kredietverstrekker. Wegens de korte looptijd zal de rente al wat aan de hoge kant liggen. Als het risico hoger wordt ingeschat, zal er nog meer rente moeten worden betaald. Het is daarom belangrijk goed te informeren bij verschillende aanbieders van microfinanciering.