Wat is DSCR?

op basis van 0 beoordelingen

Rentabiliteit en solvabiliteit zijn belangrijke termen om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een onderneming. De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) komt je mogelijk niet bekend voor, maar is een belangrijk kengetal. Wat het concreet betekent en wat het zegt over jouw financiële verplichtingen leggen we uit.

weegschaal met geld

Wat is de Debt Service Coverage Ratio?

Het is een ingewikkeld klinkende Engelse term die we eenvoudig kunnen uitleggen. Het is een verhoudingsgetal waaruit blijkt wat de vrije geldstroom van een bedrijf is. De financiële verplichtingen worden afgezet tegen de betalingscapaciteit van je bedrijf. De financiële bestendigheid van een onderneming blijkt hieruit. Als de DSCR lager is dan 1, zijn de schulden groter dan de vrije geldstromen. Voor het aanvragen van een financiering zal een lage DSCR ervoor zorgen dat je de zakelijke lening niet krijgt. De bestaande financiële verplichtingen gaan namelijk al een probleem vormen. De vrije geldstroom blijkt onvoldoende te zijn met een ratio van lager dan 1.

DSCR berekenen

Je moet het nodige over boekhouden weten om zelf de DSCR te kunnen berekenen. Er zijn meerdere variabelen nodig die niet eenvoudig af te lezen zijn in een jaarrekening of in een winst- en verliesrekening. De DSCR ratio bereken je met de volgende formule:

Vrije geldstroom : financiële verplichtingen

  • Vrije geldstromen zijn gelden die je beschikbaar hebt voor het betalen van verplichtingen, zoals een hypotheek en het betalen van de crediteuren
  • De financiële verplichtingen zijn openstaande bedragen bij banken en andere schuldeisers. Denk bijvoorbeeld aan rentelasten, aflossingen en aflossingsverplichtingen bij crediteuren

Wat zegt de DSCR ratio?

Er zijn drie mogelijke uitkomsten uit de berekening:

  • Lager dan 1
  • Is gelijk aan 1
  • Hoger dan 1

De ratio moet zo hoog mogelijk zijn bij het aanvragen van een lening. Ook als je geen zakelijke lening aanvraagt, geeft de ratio je goede inzichten. Teveel betalen aan schuldeisers gaat namelijk ten laste van je bedrijfsresultaten.

Lager dan 1

De financiële middelen zijn onvoldoende voor het betalen van de rente en aflossingen aan de financiers. Er is een probleem, want de verhouding tussen inkomsten en uitgaven klopt niet. De dekkingsgraad is dus onvoldoende. Een oplossing kan zijn om bestaande schulden te herfinancieren bij een instelling met lagere rentelasten. De leningen bij de huidige geldverstrekkers zijn mogelijk te duur. Het kasstroomoverzicht is hierbij een belangrijk document. Hiermee krijg je namelijk inzicht. Mogelijk kun je de kosten verlagen door vaste activa van de hand te doen. Je kiest bijvoorbeeld voor een kleinere bedrijfsruimte.

Is gelijk aan 1

De geldstromen van je onderneming zijn precies voldoende voor het betalen van de schulden. Dit is een erg kwetsbare positie. De onderneming gebruikt te veel geld voor aflossing en rente aan schuldeisers. Als een geldverstrekker de rente een beetje verhoogt, ontstaat er al een probleem. In de praktijk blijkt ook dat de DSCR uiteindelijk onder de 1 komt als er niets verandert.

Hoger dan 1

De vrije geldstroom is voldoende, maar de mate waarin gaat hierbij ook nog een rol spelen. Bij het aanvragen van een financiering maakt het een groot verschil of het kengetal 1,3 is of slechts 1,05. Dat is ook de reden dat de Debt Service Coverage Ratio wordt uitgedrukt in een getal. Een hogere ratio geeft meer zekerheid ten opzichte van een lagere ratio. De DSCR formule zegt veel over wat financiers graag willen weten.

Heb altijd aandacht voor de Debt Service Coverage Ratio

Ondernemers hebben vaak pas aandacht voor de ratio bij het aanvragen van een hypotheek of een andere financiering. Dat is jammer, want het kengetal kan ook gebruikt worden om slimmer te ondernemen. De uitkomst stelt jou in staat om te beoordelen of het goedkoper en slimmer kan. Door inzicht in de cashflow en de lasten, weet je waar actie nodig is om te voldoen aan de ratio. Mogelijk is jouw financier te duur en moet je overstappen naar een goedkopere. Dit leidt tot betere bedrijfsresultaten. Je financiële verplichtingen gaat een groot effect hebben op jouw resultaten.

Veelgestelde vragen

De DSCR is een belangrijk kengetal dat aangeeft of een onderneming met de vrije geldstroom in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen. Een kengetal van 1 wil zeggen dat de financiële verplichtingen gelijk zijn aan de beschikbare geldstromen binnen het bedrijf. Voor het aanvragen van een lening is het noodzakelijk om een DSCR te hebben van ruim boven de 1. Bijvoorbeeld 1,3.

De DSCR bereken je door de vrije geldstroom te delen door de financiële verplichtingen. De financiële verplichtingen zijn bijvoorbeeld de rente en de aflossingsverplichtingen. De vrije geldstroom is het resultaat na belastingen plus de afschrijvingen en minus de rentelasten.

Een goede DSCR is in ieder geval een ratio groter dan het kengetal 1. Voor het aanvragen van een lening heb je bij veel geldverstrekkers minimaal een ratio nodig van 1,25 of 1,3. Deze kengetallen betekenen dat een onderneming 25% tot 30% meer geldstromen heeft dan financiële verplichtingen.

De Debt Service Coverage Ratio bereken je door twee gegevens te verzamelen, namelijk de financiële verplichtingen van een onderneming en de vrije geldstromen binnen het bedrijf. Je moet het nodige weten over boekhouden om deze informatie zelf te filteren uit je administratie. Jouw boekhouder kan je hierbij helpen.

Welke zakelijke lening past bij jou?

Vergelijk zakelijke leningen op basis van tarief, rente en beoordelingen.

Juul Dijkhuis
Over Juul Dijkhuis

Juul Dijkhuis heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector en is een Erkend Financieel Adviseur. Hij is WFT gecertificeerd en heeft ervaring opgedaan bij banken, verzekeraars en belangenorganisaties. Juul schrijft regelmatig over diverse onderwerpen voor zakelijkelening.com

Lees verder

Laatste artikelen van Juul Dijkhuis

Hoeveel kan ik zakelijk lenen voor een bedrijfspand?
man die zich afvraagt hoeveel hij kan lenen voor een bedrijfspand

Hoeveel kan ik zakelijk lenen voor een bedrijfspand?

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
Hoe bepaal je de waarde van een bedrijf?
bedrijf waarvan de waarde bepaald is

Hoe bepaal je de waarde van een bedrijf?

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
Hypotheek voor een bedrijfswoning
hypotheek voor een bedrijfswoning

Hypotheek voor een bedrijfswoning

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis

Artikel op feiten gecontroleerd door een expert

Wij hechten veel waarde aan het verstrekken van betrouwbare informatie. Elk artikel ondergaat daarom een uitgebreid onderzoeks- en redactieproces door onze experts om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de informatie te garanderen. Lees hier meer over onze Onderzoeksmethode en redactionele richtlijnen.

René Wildoer heeft de tekst op deze pagina gecontroleerd. René is financieel expert en heeft zijn WFT Basis en WFT Consumptief Krediet diploma’s op zak. Bij zakelijkelening.com zorgt hij ervoor dat de teksten op feiten en waarheden gecontroleerd worden. 

Ook interessant

Hypotheek berekenen als zzp-er
man die hypotheek wilt berekenen als zzper

Hypotheek berekenen als zzp-er

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
Wat zijn debiteuren?
een debiteur

Wat zijn debiteuren?

Zakelijk vastgoed financieren, hoe werkt dat?
persoon die zakelijk vastgoed wilt finacieren

Zakelijk vastgoed financieren, hoe werkt dat?

0 reacties

Submit a comment

Naar boven