Een zakelijke lening zonder BKR-toetsing

op basis van 0 beoordelingen

Wil je alles weten over zakelijk geld lenen zonder BKR toetsing? Lees dan snel verder, wij vertellen je alles over deze financiering!

persoon die zonder een zakelijke lening zonder bkr wilt
|

Het aanvragen van een zakelijke lening zonder BKR toetsing kan lastig zijn, maar het is zeker niet onmogelijk. Echter zitten er wel verschillende nadelen en risico’s aan voor jou als ondernemer.

Wat houdt een BKR toetsing en BKR registratie in?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een Nederlandse stichting die alle kredietgegevens verzamelt en beheert. Het BKR houdt verschillende zaken bij, zoals welke leningen iemand heeft (gehad) de afgelopen vijf jaar en wie één of meerdere betalingsachterstanden heeft. Dit alles wordt bijgehouden in een duidelijk overzicht.

Wat wordt er wel en niet geregistreerd?

De volgende zaken worden wel bij het BKR geregistreerd:

 • Persoonlijke leningen vanaf € 250 euro met een looptijd van langer dan één maand. Dit zijn leningen op basis van bijvoorbeeld creditcardkosten, rood staan, uitgesteld betalen, op afbetaling kopen, doorlopend krediet, een telefoonabonnement of leasekosten.
 • Zakelijke leningen vanaf € 1000 euro, mits de ondernemer persoonlijk aansprakelijk is. Dit is het geval als je ZZP’er bent of eigenaar van een eenmanszaak of VOF (Vennootschap onder Firma).
 • (Ingelopen) betalingsachterstanden: Ook een betalingsachterstand op de hypotheek wordt bij minstens 120 dagen geregistreerd.
 • Andere bijzonderheden, zoals een opgeëiste lening

Er zijn ook verschillende leningen en schulden die niet BKR geregistreerd worden:

 • Hypotheken zonder betalingsachterstand van meer dan 120 dagen.
 • Een lening bij vrienden, familie of andere derden.
 • Studieschulden
 • Betalingsachterstanden bij de belastingdienst, energieleveranciers, zorgverzekeraars en woningcorporaties.

Bovenstaande zaken kunnen dus niet worden gezien door toekomstige kredietverstrekkers.

Wat is een positieve- en negatieve BKR registratie?

Je kan zowel positief- als negatief BKR geregistreerd zijn, waarbij je bij beide leningen en/ of schulden hebt lopen of hebt gehad. Een positieve registratie houdt een positief betaalgedrag in. Je betaalt altijd netjes en op tijd je lening af of hebt dit in het verleden altijd gedaan.

Een negatieve registratie daarentegen staat voor negatief betaalgedrag. Deze registratie krijg je als je jouw lening niet terugbetaald of als je een (ingelopen) betalingsachterstand hebt. Het betekent dus dat er niet altijd aan de betalingsverplichtingen wordt of is voldaan.

Waarom wordt een BKR toetsing gedaan bij de aanvraag van een zakelijke lening?

Wil je een zakelijke lening aanvragen, dan kijkt de bank of bankvrije instelling altijd goed of jij die zakelijke lening wel kunt dragen en dus of jij kan voldoen aan jouw betalingsverplichting. Logisch, want hij wil zijn in jouw geïnvesteerde geld, plus rente, natuurlijk ook weer terugkrijgen.

Dit kan hij onder andere bekijken aan de hand van een BKR toetsing. De kredietverstrekker ziet dan in één oogopslag welke (zakelijke) leningen jij hebt of hebt gehad en of je die op tijd hebt terugbetaald. Aan de hand hiervan schat de aanbieder in of een nieuwe (zakelijke) lening bij jouw persoonlijke en zakelijke financiële situatie past en hoe groot het risico is op wanbetaling.

Elke kredietverstrekker die aangesloten is bij het BKR, kan in principe een BKR toetsing doen. Echter wordt er lang niet altijd een BKR toetsing gedaan bij de aanvraag van een zakelijke lening. Daarnaast weegt hij bij de ene aanbieder zwaar mee en wordt er bij andere aanbieders minder waarde aan gehecht.

Een positieve BKR registratie kan soms in jouw voordeel werken. Betaal jij altijd netjes op tijd jouw (zakelijke) lening af en heb je geen betaalachterstanden, dan oog je voor kredietverstrekkers betrouwbaarder.

Maar let op: Een negatieve BKR registratie werkt meestal in je nadeel en kan er zelfs voor zorgen dat je aanvraag voor een zakelijke lening helemaal wordt afgewezen.

Het voordeel van een BKR toetsing voor jou als ondernemer

Het BKR werkt ook voor jou als ondernemer. Veel potentiële geldverstrekkers zullen je aanvraag voor zakelijk krediet afwijzen als ze zien dat jij al meerdere leningen hebt met eventuele betalingsachterstanden. Teveel lenen met een (zakelijke) lening is daarmee, mede door het BKR, bijna niet meer mogelijk.

Daarmee is ook de kans dat jij in de financiële problemen komt kleiner geworden door het BKR. ZZP’ers en houders van een VOF of eenmanszaak zijn namelijk persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden van hun onderneming, omdat ze geen rechtsbevoegdheid hebben.

Een Besloten Vennootschap (BV) heeft wel rechtsbevoegdheid en is daarmee niet persoonlijk aansprakelijk voor zakelijke schulden. Bij hen zal er dus ook nooit een BKR toetsing worden gedaan bij een aanvraag voor een zakelijke lening.

Risico van een zakelijke lening zonder BKR toetsing

Wil je een zakelijke lening aanvragen zonder BKR toetsing? Houd dan rekening met de volgende risico’s.

Kosten van de zakelijke lening

Het kostenplaatje van een zakelijke lening zonder BKR toetsing kan een stuk hoger uitvallen dan je in de eerste instantie denkt. Rentepercentages die op internet staan kloppen vaak niet (helemaal) en worden tijdens de looptijd van je lening per maand berekend. Zo weet jij als ondernemer op voorhand dus niet precies hoeveel geld je kwijt bent.

Voor ZZP’ers zijn jaarlijkse kostenpercentages tussen de 20% en 150% inmiddels gebruikelijk geworden. Omdat je als ZZP’er bijna geen keus hebt in zakelijke leningen en omdat de marketing slinks is, loop je snel ‘in de val’. Door gebrek aan transparantie over het totale kostenplaatje zijn ondernemers sneller geneigd om ja te zeggen.

Je hebt niet voor niets een BKR registratie

Daarnaast heb je niet voor niets een negatieve BKR registratie. Het risico dat jij zakelijk krediet niet terug kan betalen en dat de schulden daarmee nog hoger worden, is groter dan als je geen of een positieve registratie hebt. En als je ZZP’er of houder van een VOF of eenmanszaak bent, dan kan er over worden gegaan op gedwongen verkoop van, onder andere, je privé vermogen en -bezittingen bij wanbetaling. Denk dus altijd heel goed na of je (extra) zakelijk krediet wel kan dragen.

Veel ondernemers zijn niet heel kundig op het gebied van financiën en overschatten zichzelf in wat ze financieel kunnen dragen. Daarnaast lenen veel ZZP’ers wanneer ze acute schulden moeten afbetalen. Als het niet goed gaat met je bedrijf of je hebt privéschulden, dan is een lening vaak uitstel, maar geen oplossing. Het risico dat je het geleende geld niet terug kunt betalen en je verder in de financiële problemen komt, is dan groter.

Lenen van je eigen BV is beperkt mogelijk

Voor ondernemers kan het lucratief zijn om geld te lenen van een eigen vennootschap. Je leent bijvoorbeeld een groot bedrag van je BV om privé een beleggingspand te kopen. Op deze manier kan onbelast een groot bedrag gehaald worden uit de onderneming om het bedrag weer te investeren. Dit is nog steeds mogelijk, maar sinds 1 januari 2023 zijn er beperkingen gesteld. Dit komt voor uit de wet excessief lenen.

Hoe werkt zakelijk geld lenen zonder BKR registratie?

Kredietverstrekkers willen er zeker van zijn dat jij jouw zakelijke lening, plus rente, weer kan terugbetalen. Dit hoeft niet per se door middel van een BKR toetsing, er zijn ook andere manieren om te laten zien dat jij en jouw onderneming te vertrouwen zijn.

Na de aanvraag moet je vaak een aantal documenten opsturen naar de geldverstrekker. Welke dit precies zijn kan wisselen per aanbieder.

Eisen van de geldverstrekker

Kredietverstrekkers kunnen vragen naar (een combinatie van) verschillende documenten, zoals:

Het Leendoel van de zakelijke lening

Geldverstrekkers vragen meestal gelijk naar het doel van de zakelijke lening en naar wat je met het zakelijke krediet gaat doen. Met deze gegevens kunnen ze een goede inschatting maken van de verwachte (financiële) ontwikkelingen van jouw bedrijf.

Aan te raden is om dit in detail op papier te zetten, eventueel als onderdeel van een ondernemingsplan, voordat je de zakelijke lening gaat aanvragen.

De (Minimale) jaaromzet

De jaaromzet is een goede indicator van de financiële situatie van jouw bedrijf en deze omzet zal de kredietverstrekker in de meeste gevallen tijdens de aanvraag beoordelen.

Bij de aanvraag van sommige zakelijke leningen wordt er een minimale omzet vereist elk jaar, bijvoorbeeld van € 50.000 euro of € 250.000 euro, afhankelijk van het soort bedrijf. Hiermee wordt de kans dat jij jouw nieuwe zakelijke lening niet kan terugbetalen verkleind.

Het ondernemingsplan

In een ondernemingsplan laat jij als ondernemer onder andere de missie en visie zien van jouw onderneming. Daarnaast staat er onder andere in beschreven wat jouw doelen zijn en hoe je deze gaat bereiken.

Aan de hand hiervan kunnen geldverstrekkers inschatten hoe de (financiële) toekomst eruit gaat zien voor jouw onderneming. Voor startende ondernemers en ZZP’ers kan een gedetailleerd ondernemingsplan dus essentieel zijn om zakelijk krediet te krijgen.

Een actueel bankafschrift

Bij verschillende aanbieders moet je al direct bij het invullen van het aanvraagformulier voor zakelijk krediet een actueel bankafschrift meesturen. Zo kan de geldverstrekker in een oogopslag zien hoeveel geld er binnenkomt en er weer uitgaat.

Vaak wordt er gevraagd om een bankafschrift van de afgelopen één tot zes maanden.

De Cashflow

De cashflow is de som van het geld wat er binnenkomt in jouw onderneming min het geld wat je uitgeeft uit jouw onderneming in een bepaalde periode, bijvoorbeeld een kalenderjaar. Dit bedrag wordt vaak als indicator gebruikt voor de financiële situatie van je bedrijf.

Met de cashflow kan een potentiële kredietverstrekker het risico inschatten of jij jouw lening, plus rente, kunt terugbetalen. Hoe hoger de cashflow, hoe groter de kans dat jij aan de betalingsverplichtingen van jouw zakelijke lening kan voldoen en dus hoe meer zekerheid de geldverstrekker heeft.

Overzicht van verschillende aanbieders

Collin Crowdfund

 • Tot €2.500.000 lenen
 • Tot 10 jaar looptijd

Qeld

 • Tot €100.000 lenen
 • Tot 18 maanden looptijd

SwishFund

 • Tot €1.000.000 lenen
 • Tot 24 maanden looptijd

KredietVooruit

 • Tot €250.000 lenen
 • Tot 6 maanden looptijd

Bridgefund

 • Tot €250.000 lenen
 • Tot 24 maanden looptijd

New10

 • Tot €1.000.000 lenen
 • Tot 60 maanden looptijd

Zorg voor zekerheid!

Wil je een zakelijke lening aanvragen zonder BKR toetsing, zorg dan voor voldoende zekerheid voor de kredietverstrekker. Naast het aanleveren van bovengenoemde documenten kan dit bijvoorbeeld door:

 • Jouw professionele ervaring te benoemen: Beschrijf jouw professionele ervaring in de branche waarin je gaat ondernemen, hoe goed je de branche kent en hoe het je gaat helpen om jouw bedrijf succesvol te maken. Vooral voor startende ondernemers kan dit doorslaggevend zijn.
 • Breng eigen geld in in jouw bedrijf: Breng je eigen geld in in jouw onderneming, dan heeft de kredietverstrekker er vaak meer vertrouwen in dat het goed gaat komen.
 • Onderbouwing bij de prognose: Maak zelf een inschatting van je omzet, kosten en winst voor de komende jaren. Zorg altijd voor een goede onderbouwing, bijvoorbeeld met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo kan de kredietverstrekker zien dat jouw cijfers echt ergens op gebaseerd zijn en dat geeft vertrouwen.
 • warning Let op: Wees je er wel bewust van dat je niet overal terecht zal kunnen voor een zakelijke lening en dat je bij een lening zonder BKR toetsing soms een hoger rentepercentage moet betalen.

Een zakelijke lening aanvragen zonder BKR toetsing én jaarcijfers?

Wil je een zakelijke lening aanvragen zonder BKR toetsing én jaarcijfers? Lees dan ook ons artikel: ‘Zakelijk lening zonder jaarcijfers‘. Hier staat alle informatie in die je nodig hebt om een zakelijke lening aan te kunnen vragen zonder jaarcijfers.

Mike van den Broek

Kort samengevat

Zakelijk geld lenen zonder BKR toetsing is niet altijd eenvoudig, maar zeker mogelijk. De kredietverstrekkers vragen in dat geval vaak andere documenten en informatie om het risico zo klein mogelijk te maken dat jij jouw lening niet terug kan betalen.

Wat voor informatie je als ondernemer moet aanleveren kan wisselen per aanbieder en soort lening. Er kan gevraagd worden naar het leendoel van de lening, de cijfers van een (minimale) jaaromzet, een ondernemingsplan, een actueel bankafschrift en de cashflowcijfers.

Wil je zakelijk geld lenen? Op onze website kan je alle zakelijke leningen vergelijken en vraag je er snel en gemakkelijk één aan!

Veelgestelde vragen

Persoonlijke leningen vanaf € 250 euro en met een looptijd langer dan een maand, zakelijke leningen vanaf € 1000 euro, mits je persoonlijk aansprakelijk bent en (ingelopen) betalingsachterstanden worden geregistreerd bij het BKR.

Een positieve BKR registratie houdt in dat je jouw leningen altijd netjes hebt terugbetaald. Een negatieve registratie krijg je bij (ingelopen) betaalachterstanden of wanbetaling.

Vergelijk leningen bij Zakelijkelening.com

Overweegt u financiering? Het vergelijken van leningopties zorgt ervoor dat u een passende financiering vindt die aansluit bij uw behoeften en budget. Bij Zakelijkelening.com kunt u moeiteloos alle beschikbare financieringen vergelijken en ook direct de beste lening afsluiten.

Voordelen

 • 100% onafhankelijk
 • Gratis en duidelijke informatie
 • Bespaar met de beste deals
Mike van den Broek
Over Mike van den Broek

Ik ben gek op financiële informatie. Ik zoek graag dingen uit over zakelijke leningen om zo groeimogelijkheden binnen mijn eigen bedrijf te blijven benutten. Deze kennis deel ik graag op deze website.

Lees verder

Laatste artikelen van Mike van den Broek

Een zakelijke financiering aanvragen, hoe werkt dat?
Man die zakelijk financiering wil aanvragen bij een bank

Een zakelijke financiering aanvragen, hoe werkt dat?

Wat is een afnemerskrediet?
man met een afnemerskrediet

Wat is een afnemerskrediet?

Wat is crowdfunding en wat betekent het?
crowdfunding

Wat is crowdfunding en wat betekent het?

Artikel op feiten gecontroleerd door een expert

Wij hechten veel waarde aan het verstrekken van betrouwbare informatie. Elk artikel ondergaat daarom een uitgebreid onderzoeks- en redactieproces door onze experts om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de informatie te garanderen. Lees hier meer over onze Onderzoeksmethode en redactionele richtlijnen.

René Wildoer heeft de tekst op deze pagina gecontroleerd. René is financieel expert en heeft zijn WFT Basis en WFT Consumptief Krediet diploma’s op zak. Bij zakelijkelening.com zorgt hij ervoor dat de teksten op feiten en waarheden gecontroleerd worden. 

0 reacties

Submit a comment