Hoe bepaal je de waarde van een bedrijf?

op basis van 0 beoordelingen

Het maken van een waardebepaling voor een bedrijf doe je om te weten voor welk bedrag een bedrijf te kopen of te verkopen is. Er zijn meerdere manieren om de waarde van een onderneming vast te stellen, maar de cijfers uit het verleden zeggen niet alles over de toekomstige geldstromen. Hoe bepaal je de waarde op basis van de verschillende methodes?

bedrijf waarvan de waarde bepaald is
|

De waarde van een onderneming is lastig vast te stellen. De waarde van het bedrijfspand plus inventaris is eenvoudig te bepalen, maar dat geldt niet voor de goodwill van het bedrijf. Voor de potentiële koper is een onderbouwing van de geclaimde waarde belangrijk. Waarom moet de koper 75.000 euro betalen? Hoe ben je als verkoper aan het bedrag gekomen? Voor de koper moet het een geloofwaardige berekening zijn, mede om de koop gefinancierd te krijgen.

Wat kost het om een bedrijf over te nemen?

Voor de kosten van het overnemen van een bedrijf maken we het volgende onderscheid:

 • De kosten om tot een overname te komen. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het maken van een bedrijfsplan, accountantskosten en de eventuele juridische kosten.
 • De kosten van de overname zelf. Dit is het bedrag dat een koper betaalt voor de onderneming.

De kosten om een overname voor te bereiden lopen hoog op. Voor het krijgen van een financiering moet je met een goed verhaal komen richting een financieringsmaatschappij. De verwachting uitspreken dat je een winst verwacht van 150.000 euro met als “bewijs” een jaarrekening van de vorige eigenaar zal niet voldoende zijn.

Er zijn meerdere erkende manieren om de waarde van een bedrijf vast te stellen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende methodes:

 • Discounted cashflow
 • Rentabiliteitswaarde
 • Intrinsieke waardebepaling bedrijf
 • Multiples methode

Hoe bereken je de bedrijfswaarde?

Waarde is een subjectief begrip, maar toch moet je een waarde hebben om een onderneming over te kunnen nemen. Voor het berekenen van de bedrijfswaarde moet je een accountant inschakelen. Dit doe je voor de juiste cijfers, maar ook voor de fiscale consequenties van keuzes. De bedrijfswaarde berekenen moet je namelijk administratief zeer vaardig voor zijn. Voor een gedegen waardebepaling moet je de juiste cijfers kunnen vinden en toepassen.

De contante waarde van je bedrijf berekenen is namelijk vakwerk. De cijfers zijn ook geloofwaardiger als je ze niet zelf hebt samengesteld. Alleen al de formule intrinsieke waarde is lastig. Hieronder gaan we vier methoden in hoofdlijnen bespreken.

Discounted cashflow

Discounted Cash Flow (DCF) is een manier om de waarde van een onderneming te berekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstige inkomsten en te ontvangen bedragen. Door de toekomstige verdiensten terug te rekenen naar de waarde van nu, kun je de bedrijfswaarde berekenen. De uitkomsten van de discounted cashflow laten zien of het bedrijf de gevraagde investering waard is. Het is een veelgebruikte methode.

Rentabiliteitswaarde

Met de rentabiliteitswaarde krijg je inzicht in de winstgevendheid van een onderneming in een bepaalde periode. Deze methode laat zien wat je aan winst kunt verwachten, afgezet tegen de investering die je moet doen. Met andere woorden: hoeveel winst kun je verwachten per geïnvesteerde euro? Met de genormaliseerde rentabiliteitswaarde wordt er rekening gehouden met factoren die een vertekend beeld kunnen geven. In de periode dat corona speelde, heeft een bedrijf bijvoorbeeld extra verdiend met het maken van mondkapjes.

Intrinsieke waardebepaling bedrijf

De intrinsieke waarde van een bedrijf is het verschil tussen de waarde van de bezittingen ten opzichte van de waarde van de schulden. Bezittingen zijn bijvoorbeeld de liquide middelen en de rekening courant bij de huisbank valt onder de schulden.

Multiples methode

Deze methode wordt de Multiples genoemd, omdat je het bedrag afstemt op wat andere vergelijkbare bedrijven in de verkoop hebben opgeleverd. De waarde is afhankelijk van de hoogte van de winst of van de zogenaamde “Earnings before interest and taxes”. De koper betaalt bijvoorbeeld vijf keer de nettowinst van het bedrijf of vijf keer de brutowinst. We kunnen zeggen dat de methode ervan uitgaat dat het zo eenvoudig mogelijk wordt vastgesteld. De financiële positie van de toekomst zegt namelijk weinig over de toekomstige opbrengsten.

Deze vier veelgebruikte methodes kunnen uitkomst bieden en daarnaast kunnen de verkoper en de koper nog kijken naar de goodwill.

Een prijskaartje hangen aan de goodwill is lastig

Het vaststellen van het eigen vermogen, de waarde van de vaste activa en van toekomstige vrije kasstromen zijn met enige moeite te bepalen. Daar kun je de bovenstaande methodes voor gebruiken. De meerwaade van jouw bedrijf dat niet te filteren is uit de administratie, noem je de goodwill. Bij goodwill gaat het om de bestaande klantenkring, maar ook andere factoren spelen een rol. Wat de hoogte van de goodwill is, bepalen de kandidaat-kopers en de verkoper samen.

De waarde van de goodwill is afhankelijk van de volgende factoren:

 • In hoeverre is er een grote vraag naar ondernemingen in de betreffende branche?
 • Hoe goed is de locatie van de onderneming?
 • Wat is de marktontwikkeling? Zit er toekomst in de te verkopen producten en diensten?
 • In hoeverre is het succes van de onderneming gekoppeld aan de huidige eigenaar?

Zijn de antwoorden op deze vragen allemaal positief te beantwoorden? Dan is de kans groot dan het over een gezond bedrijf gaat.

Wij kunnen jou als koper helpen met het realiseren van je droom. Op onze website kun je verschillende financiers vergelijken en de voor jou beste financiering selecteren en afsluiten.

Veelgestelde vragen

De koper en de verkoper bepalen samen de waarde van een bedrijf en het bedrag waar het voor verkocht gaat worden. Veel gebruikte methodes om de waarde te bepalen zijn het berekenen van de intrinsieke waarde en Discounted Cash Flow (DCF) methode.

De bedrijfswaarde berekenen gebeurt door cijfers van de onderneming te analyseren en door op de cijfers een verwachting te baseren. De verwachte kasstromen en de winsten van de afgelopen jaren spelen hierin een belangrijke rol. Ook de goodwill wordt hierin meegenomen.

Vergelijk leningen bij Zakelijkelening.com

Overweegt u financiering? Het vergelijken van leningopties zorgt ervoor dat u een passende financiering vindt die aansluit bij uw behoeften en budget. Bij Zakelijkelening.com kunt u moeiteloos alle beschikbare financieringen vergelijken en ook direct de beste lening afsluiten.

Voordelen

 • 100% onafhankelijk
 • Gratis en duidelijke informatie
 • Bespaar met de beste deals
Juul Dijkhuis
Over Juul Dijkhuis

Juul Dijkhuis heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector en is een Erkend Financieel Adviseur. Hij is WFT gecertificeerd en heeft ervaring opgedaan bij banken, verzekeraars en belangenorganisaties. Juul schrijft regelmatig over diverse onderwerpen voor zakelijkelening.com

Lees verder

Laatste artikelen van Juul Dijkhuis

Goederenkrediet

Goederenkrediet

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
Vermogensverklaring

Vermogensverklaring

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
Financieringstekort oplossen

Financieringstekort oplossen

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis

Artikel op feiten gecontroleerd door een expert

Wij hechten veel waarde aan het verstrekken van betrouwbare informatie. Elk artikel ondergaat daarom een uitgebreid onderzoeks- en redactieproces door onze experts om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de informatie te garanderen. Lees hier meer over onze Onderzoeksmethode en redactionele richtlijnen.

René Wildoer heeft de tekst op deze pagina gecontroleerd. René is financieel expert en heeft zijn WFT Basis en WFT Consumptief Krediet diploma’s op zak. Bij zakelijkelening.com zorgt hij ervoor dat de teksten op feiten en waarheden gecontroleerd worden. 

0 reacties

Submit a comment