Zakelijk vastgoed financieren, hoe werkt dat?

op basis van 0 beoordelingen

Wil je een zakelijke lening of zakelijke hypotheek afsluiten voor commercieel vastgoed? Dan is het belangrijk om te weten wat je allemaal te wachten staat en om een inschatting te maken van jouw (nieuwe) financiële situatie. Zo kan je geïnformeerd en weloverwogen keuzes maken voor je onderneming.

persoon die zakelijk vastgoed wilt finacieren
|

In dit artikel vind je alle informatie over een zakelijke vastgoedfinanciering duidelijk en overzichtelijk beschreven!

Wat is een zakelijke vastgoedfinanciering?

Een zakelijke vastgoedfinanciering is een zakelijke lening of zakelijke hypotheek die je enkel in kan zetten voor de bedrijfsvoering van jouw onderneming. Jouw eigen woning kan je er niet mee financieren, maar bijvoorbeeld wel:

 • Een bedrijfspand
 • Een beleggingspand
 • Een kantoorpand
 • Woningen om te verhuren (zonder eigen gebruik)
 • Bouwgrond
 • Projectontwikkeling

Wil je een financiering om woningen te kopen voor de verhuur, dan heet dit residentieel vastgoed. Een pand waar niet in wordt gewoond, heet zakelijk onroerend goed.

Commercieel vastgoed financieren gaat vaak door middel van een vastgoed hypotheek. Je krijgt het bedrag dan in één keer op de bankrekening gestort en kan het in zijn geheel gebruiken. Je betaalt vervolgens maandelijkse lasten voor je financiering, namelijk rente en eventueel een stukje aflossing.

Een vastgoedfinanciering is en blijft maatwerk en kan bij de bank of bankvrije investeerders worden aangevraagd. Beide opties worden hieronder uitgebreid beschreven.

Bankvrij zakelijk vastgoed financieren

Alternatieve financiering van zakelijk vastgoed is na de economische crisis van 2007 flink in opkomst gekomen en een groot deel van alle zakelijke vastgoedleningen gaat inmiddels buiten de bank om. Er zijn tal van aanbieders, die elk hun eigen specialisme hebben ontwikkeld.

Je kan verschillende redenen hebben om commercieel vastgoed bankvrij te willen financieren. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je niet in aanmerking komt voor een vastgoedfinanciering via de bank, of omdat je een te lage lening aangeboden krijgt voor jouw doel.

Er zijn verschillende soorten aanbieders waar je een alternatieve financiering voor commercieel vastgoed kan aanvragen, waaronder:

 • Een private investeerder, dus een 1-op-1 financieringsvorm, eventueel via een bemiddelaar.
 • Vastgoedfondsen, waarbij de kredietnemer wordt gekoppeld aan meerdere investeerders.
 • Crowdfunding, bijvoorbeeld via een crowdfunding-platform, waarbij vele geldverstrekkers elk een klein stukje van een project of object financieren.

Crowdfunding wordt een steeds populairdere vorm van financieren. Afgelopen jaren is deze manier van vastgoedfinanciering met wel 150% gestegen in aantal aanvragen.

Voordelen

Aanvragen voor een commercieel vastgoed hypotheek worden snel afgewezen door de bank. Alternatieve financieringen worden eerder en ook sneller toegewezen. Dit komt omdat investeerders met tijd en aandacht elke individuele aanvraag kunnen beoordelen. Er gelden vaak minder strenge eisen en waar het voor de bank vaak niet rendabel is om leningen toe te kennen aan MKB’ers, is dit voor alternatieve investeerders vaak wel zo. Er is onder andere minder papierwerk, waardoor de administratieve lasten ook lager liggen.

Doordat er aan elke aanvraag tijd een aandacht wordt besteed, is het hele financieringsproces persoonlijker en meer maatwerk. Ze kijken niet alleen naar het verleden van de onderneming, maar ook naar de mogelijke toekomst, waardoor er meer kansen worden gezien.

Daarnaast gelden er bij bankvrij zakelijk vastgoed financieren vaak flexibele voorwaarden in de manier waarop je jouw hypotheek wil samenstellen. De kan je ervoor kiezen om de eerste periode bijvoorbeeld niet af te lossen, zodat er voldoende werkkapitaal blijft.

Het omgekeerde geldt ook. Als je in een gunstige periode geld ‘overhebt’, dan kan je dat vaak boetevrij aflossen. Daarnaast kan je vaak tegen gunstige voorwaarden een herfinanciering of zelfs een stapelfinanciering doen. Dit kan financieel voordelig zijn voor je onderneming.

Nadelen

Fondsen, beleggers en investeerders rekenen vaak een hoge(re) rente voor de financiering van commercieel vastgoed. Heb je meer dan één bedrijfspand of beleggingspand, dan kan dat flink oplopen in de maandelijkse lasten. Daarom lopen dit soort financieringen vaak maar enkele jaren en wordt er snel overgegaan tot goedkoper herfinancieren.

Zowel de bank als alternatieve beleggers beperken de risico’s van het investeren zoveel mogelijk. Het commercieel vastgoed dient dan ook als onderpand voor de financiering. Als jij niet voldoet aan jouw betalingsverplichtingen, dan heeft de geldverstrekker het recht om het pand te verkopen, zodat hij toch zijn geld krijgt.

Zakelijk vastgoed financieren via de bank

Het meeste zakelijke vastgoed wordt nog altijd door de bank gefinancierd, al wordt dit snel minder. Banken hebben met de tienduizenden aanvragen die jaarlijks binnenkomen geen tijd en geld om elke aanvraag te bekijken en goed te keuren. Het is simpelweg niet rendabel bij leningen onder de € 5.000.000 euro, door onder andere de grote(re) hoeveelheid papierwerk en het onvoorspelbare hoge risico wat banken lopen.

De grote bedrijven financieren vaak meerdere bedrijfspanden en commercieel vastgoed bij dezelfde bank. Hierdoor zijn de financieringsbedragen groter en de risico’s van investeren kleiner, waardoor het wel rendabel wordt voor de bank.

Voor starters en MKB’ers is het dus lastig om een zakelijke vastgoed hypotheek te krijgen, maar niet onmogelijk. Als je jaren de hypotheek van jouw huis betaalt, je geen schulden hebt en zakelijk voldoende liquiditeit hebt, maak je toch kans op een financiering van de bank.

Voordelen

Het grote voordeel van een vastgoed hypotheek aanvragen via de bank, is een relatief lage rente van een zakelijke hypotheek van gemiddeld 3%.

Nadelen

Er zijn een flink aantal redenen om een zakelijke financiering niet bij een bank aan te vragen:

 • Een zakelijke financiering via de bank is inflexibel. Vaak ben je verplicht om (een deel) af te lossen, waardoor je maandlasten, ondanks de lagere rente, toch hoog zijn.
 • Een financiering aanvragen duurt vaak lang en is omslachtig, zeker als er ook inkomsten zijn uit verhuur. Dit komt mede door het vele papierwerk.
 • In sommige branches is financieren via de bank niet mogelijk, omdat het teveel tijd kost om de materie goed te begrijpen. Dit is onder andere zo in de chemiebranche en cryptovaluta.
 • Door de extreme hoeveelheid financieringsaanvragen elk jaar heeft de bank geen tijd om elke aanvraag met aandacht te bekijken. Ze hanteren op voorhand al hele strenge eisen, waardoor er heel veel aanvragen, ook van financieel gezonde projecten, direct afvallen.
 • De bank is verplicht buffers aan te houden, waardoor je steeds meer eigen inbreng moet hebben om zakelijk vastgoed te kunnen financieren.

Welke zaken komen er kijken bij een lening voor zakelijk vastgoed?

Als je zakelijk vastgoed wil laten financieren, moet je op de hoogte zijn van een aantal zaken.

De aanvraag

Als je een financieringsaanvraag voor zakelijk vastgoed wil doen, dan kan je meestal een aanvraagformulier invullen op de website van de bancaire of bankvrije instelling. Binnen een paar werkdagen weet je vaak al of je kans maakt op de financiering.

Zo ja, dan dien je informatie en documenten aan te leveren, waaronder:

 • Informatie over het zakelijk vastgoed, zoals een taxatierapport.
 • Financiële informatie, zoals jaarrekeningen en aangiftes.
 • Vennootschappelijke documenten, zoals KVK uittreksels en kopieën van paspoorten.

Aan de hand hiervan wordt er, mits de aanvraag gedaan is bij een bankvrije instelling, contact gelegd en onderhandeld met potentiële geldverstrekkers. Meestal hoor je binnen een week of vier definitief of je de financiering krijgt. Bij een bancaire aanvraag kan het hele aanvraagtraject meer tijd in beslag nemen.

Of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor een zakelijke hypotheek of -lening, ligt aan een combinatie van pijlers. Zo kijkt de bank met name naar de waarde van het onderpand en de zogenoemde ‘loan to value’, wat de verhouding aangeeft tussen de waarde (niet hetzelfde als de vraagprijs) van het onderpand en de eigen investering.

Daarnaast wordt gekeken naar onder andere bedrijfscijfers, de extra inkomsten die met het pand kunnen worden gegenereerd en of je al meerdere vastgoed hypotheken op jouw naam hebt. Banken kijken hierbij meer naar jouw bedrijfsverleden, waarbij bankvrije instellingen ook oog hebben voor de toekomst.

Geld lenen en eigen inbreng

Hoeveel geld je kan lenen is helemaal afhankelijk van jouw situatie, de waarde van het object en de financieringseisen van de investeerder. Bedragen kunnen variëren tot wel € 5.000.000 euro. Jouw betaalverleden en eventueel aanvullende onderpanden tellen hierin ook mee.

Een hypotheek afsluiten voor zakelijk vastgoed kan tot ongeveer 70-80% van de waarde van het object, wat inhoudt dat je 20-30% zelf moet financieren. Deze percentages verschillen sterk per financier en zijn ook weer helemaal afhankelijk van jouw situatie en doel.

Extra kosten verbonden aan een zakelijke hypotheek

Bij een financieringsaanvraag komen meerdere kosten kijken en bij een hypotheek hoort rente.

Financieringskosten

Er zitten vaak allerlei extra kosten vast aan een financiering voor onroerend goed, waaronder:

 • Afsluitprovisie, voor alle tijd die in een financieringsaanvraag gaat zitten. Vaak is dit 1-3% van het leenbedrag.
 • Bemiddelingskosten, mits je gebruik maakt van een bemiddelaar. Vaak is dit op voorhand € 500 euro tot € 1.000 euro en bij succes nog eens 0,5-1% van het leenbedrag.
 • Jaarlijkse beheer- en administratiekosten, soms zit dit al bij het rentepercentage in. Vaak is dit 0,25-1,25% van het leenbedrag.
 • Exit fee, bij vroegtijdig beëindigen van de financiering.
 • Boetebedragen bij vervroegd- of tussentijds aflossen en bij te laat betalen, bij crowdfunding kan een boete voor laattijdig betalen oplopen tot € 500 euro, bij andere instanties is dit vaak 1-5% van het te laat betaalde bedrag.

Een bemiddelaar inhuren voor het doen van een financieringsaanvraag is niet verplicht, maar kan wel vele voordelen opleveren. Hij onderhandelt uit jouw naam met de kredietverstrekker. Het kan zijn dat je korting krijgt op de afsluitprovisie, lagere rentetarieven betaalt of een financiering krijgt onder gunstigere voorwaarden.

Rentekosten

De hoeveelheid rente die maandelijks betaalt moet worden hangt af van meerdere factoren en wordt per situatie beoordeeld. Bankvrije instellingen rekenen meestal een rente tussen de 4-8,75%, terwijl banken een lager percentage hanteren, namelijk 3-3,5%.

De rente wordt berekend door onder andere te kijken naar:

 • Het te financieren bedrag.
 • De marktwaarde van het onderpand.
 • De gemiddelde marktrente.
 • De looptijd van de hypotheek.
 • De hoeveelheid risico voor de investeerder.
 • De ingebrachte eigen investering.

In het algemeen geldt: Hoe lager het risico voor de geldverstrekker, hoe lager het rentepercentage. De hoeveelheid risico hangt af van de eerder genoemde loan to value. Met een minimale eigen inbreng en dus een hogere hypotheek, loopt de financier meer risico en is de rente over het algemeen hoger.

Houd rekening met de hoge overdrachtsbelasting

Kopers van een huis voor eigen bewoning betalen 2% overdrachtsbelasting. Jonge kopers betalen zelfs geen overdrachtsbelasting als ze aan de voorwaarden voldoen. Voor zakelijk vastgoed ligt de overdrachtsbelasting een stuk hoger. Het tarief voor een bedrijfspand of voor een woonhuis voor de verhuur ligt namelijk op 10,4%.

Kort samengevat

Er komt veel kijken bij het aanvragen van een zakelijke financiering. Een financieringsaanvraag doen kan via de bank of via een bankvrije instantie. Dit laatste is bijvoorbeeld via een private investeerder, een vastgoedfonds of crowdfunding.

Bankvrij financieren is flexibel, er gelden geen hele strengen eisen en het is persoonlijk. Daarentegen wordt er wel een relatief hoog rentepercentage gevraagd. Bij financieren via de bank is dit rentepercentage aanzienlijk lager, maar is de financiering wel meer inflexibel, duurt langer en er gelden op voorhand al zeer strenge eisen.

Er komt veel zaken kijken bij commercieel vastgoed financieren, zoals rentekosten, financieringskosten en eigen inbreng. Daarnaast is er voor de aanvraag veel informatie nodig en verschillende documenten van jezelf en jouw onderneming.

Opzoek naar een vastgoed hypotheek die bij je past? Op onze website kan je direct alle zakelijke leningen vergelijken en meldt je snel en eenvoudig aan!

Veelgestelde vragen

Dit is mogelijk via de bank, maar ook via bankvrije institutionele beleggers, zoals private investeerders, een investeringsfonds of crowdfunding.

Dit is mogelijk via de bank, maar ook via bankvrije institutionele beleggers, zoals private investeerders, een investeringsfonds of crowdfunding.

Dat ligt helemaal aan jouw situatie, het object en de financieringseisen van de investeerder. Vaak dien je 70-80% eigen inleg te doen bij commercieel vastgoed.

Vergelijk leningen bij Zakelijkelening.com

Overweegt u financiering? Het vergelijken van leningopties zorgt ervoor dat u een passende financiering vindt die aansluit bij uw behoeften en budget. Bij Zakelijkelening.com kunt u moeiteloos alle beschikbare financieringen vergelijken en ook direct de beste lening afsluiten.

Voordelen

 • 100% onafhankelijk
 • Gratis en duidelijke informatie
 • Bespaar met de beste deals
Mike van den Broek
Over Mike van den Broek

Ik ben gek op financiële informatie. Ik zoek graag dingen uit over zakelijke leningen om zo groeimogelijkheden binnen mijn eigen bedrijf te blijven benutten. Deze kennis deel ik graag op deze website.

Lees verder

Laatste artikelen van Mike van den Broek

Een zakelijke financiering aanvragen, hoe werkt dat?
Man die zakelijk financiering wil aanvragen bij een bank

Een zakelijke financiering aanvragen, hoe werkt dat?

Wat is een afnemerskrediet?
man met een afnemerskrediet

Wat is een afnemerskrediet?

Wat is crowdfunding en wat betekent het?
crowdfunding

Wat is crowdfunding en wat betekent het?

Artikel op feiten gecontroleerd door een expert

Wij hechten veel waarde aan het verstrekken van betrouwbare informatie. Elk artikel ondergaat daarom een uitgebreid onderzoeks- en redactieproces door onze experts om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de informatie te garanderen. Lees hier meer over onze Onderzoeksmethode en redactionele richtlijnen.

René Wildoer heeft de tekst op deze pagina gecontroleerd. René is financieel expert en heeft zijn WFT Basis en WFT Consumptief Krediet diploma’s op zak. Bij zakelijkelening.com zorgt hij ervoor dat de teksten op feiten en waarheden gecontroleerd worden. 

0 reacties

Submit a comment