Wat is solvabiliteit en hoe reken je dit uit?

op basis van 0 beoordelingen

De financiële gezondheid van je onderneming wordt ook wel de solvabiliteit genoemd. De solvabiliteit laat je zien of jouw onderneming een gezonde verdeling tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen heeft. Ben je op zoek naar een zakelijke lening? Een hoge solvabiliteit staat voor financiers gelijk aan kredietwaardigheid. We leggen je uit hoe je een goede solvabiliteit berekent.

berekening van solvabiliteit
|

Bij het afsluiten van een lening vraagt de kredietverstrekker niet naar de solvabiliteit, maar als je het graag wilt weten, leggen wij uit wat het is. Als je meer vermogen bezit (eigen vermogen) dan je hebt geleend (vreemd vermogen) heb je een gezonde solvabiliteit. Naarmate het eigen vermogen groter is dan het vreemd vermogen, wordt de solvabiliteit beter.

Wat is de solvabiliteit?

De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De uitkomst uit de berekening van de solvabiliteit laat zien hoe afhankelijk je bent van geleend geld. Als een groot deel van je totale vermogen bestaat uit vreemd vermogen, ben je niet solvabel. Hierdoor wordt het lastig om meer vreemd vermogen aan te trekken. Je kunt dus geen zakelijke lening afsluiten als je niet solvabel bent. Je kunt jouw solvabiliteit verbeteren door het aflossen van (langlopende) schulden.

Hoe bereken ik de solvabiliteit?

De solvabiliteit berekenen doe je met een korte formule, namelijk de volgende:

Formule

Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen x 100%

Het eigen vermogen bereken je door schulden van je bedrijf af te trekken van bezittingen. In een eenvoudig voorbeeld leggen we uit hoe het wordt berekend.

Rekenvoorbeeld solvabiliteit

Je totale activa heeft een waarde van €500.000. Dit is deels gefinancierd met vreemd vermogen, er is namelijk een totale schuld van €300.000. Het eigen vermogen bedraagt dus: €500.000 – €300.000 = €200.000. Als we dit bedrag delen door het totale vermogen, weten we de solvabiliteitsratio: 200.000 : 500.000 = 0,4 x 100% = 40%.

Wat is een goede solvabiliteitsratio?

De solvabiliteitsratio geeft aan hoe jouw bedrijfskapitaal gefinancierd is. Een hoge solvabiliteitsratio geeft aan dat je onderneming in een goede financiële gezondheid verkeert. De ratio is goed als het percentage minimaal 25% bedraagt.

Wat betekent een te hoge solvabiliteit?

Een hogere solvabiliteit betekent dat je veel eigen vermogen hebt en weinig schulden. Voor het krijgen van een zakelijke lening moet de solvabiliteit hoog zijn. Een financier zal benieuwd zijn hoe het kan dat je solvabiliteit te hoog is. Je kunt namelijk ook een hoge ratio hebben doordat je weinig geldstromen binnen je onderneming hebt. Een financier kan de conclusie trekken dat je niet kredietwaardig bent omdat jouw onderneming financieel weinig voorstelt. Je totale vermogen moet wel voldoende zijn om te kunnen lenen.

Hoeveel procent moet de solvabiliteit zijn?

De meest gangbare solvabiliteitsratio ligt tussen de 25% en 40%. Een goede solvabiliteit is belangrijk, want het zegt iets over jouw financiële verplichtingen en je totale vermogen en het vreemd vermogen.

Wat is het verschil tussen solvabiliteit en liquiditeit?

De liquiditeit geeft aan of een onderneming de toekomstige verplichtingen kan dragen. De liquiditeit gaat specifiek over de kortlopende verplichtingen. De solvabiliteit berekenen is gericht op de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Daarnaast heb je ook nog de rentabiliteit. De rentabiliteit geeft aan hoeveel vermogen er geïnvesteerd is om de gemaakte winst te realiseren.

Veelgestelde vragen

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het geleend vermogen tegenover het eigen vermogen. Het eigen vermogen moet een zo groot mogelijk deel van het totale vermogen vormen.

Je berekent de solvabiliteit door het delen van het eigen vermogen door het totale vermogen. De uitkomst moet je vermenigvuldigen met 100% om de solvabiliteitsratio te krijgen.

Je onderneming heeft een goede solvabiliteit als de uitkomst van de berekening ligt tussen 25 en 40%. Bij een lagere ratio bestaat een te groot deel van je totale vermogen uit geleend geld. Dit maakt het afsluiten van een extra lening lastig of zelfs onmogelijk.

Een te hoge solvabiliteit geeft aan dat een groot deel van het vermogen bestaat uit eigen vermogen. Dat is positief, want dat maakt een onderneming kredietwaardig. Door een te hoge solvabiliteitsratio kan een financier ook afhaken doordat wordt gedacht dat er te weinig kapitaal in de onderneming aanwezig is.

De solvabiliteit tussen 25 en 40% is het ideaal. Vooral met een lagere solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen scheef. In dat geval is een te groot deel van het vermogen gefinancierd met vreemd vermogen.

Het solvabiliteitspercentage geeft aan welk deel van het ondernemingsvermogen is gefinancierd met geleend geld. De grote schulden zorgen voor financieel gevaar. Het krijgen van een extra lening zal in dat geval waarschijnlijk niet lukken.

Het berekenen van de solvabiliteit kun je eenvoudig zelf, eventueel met een beetje hulp van je boekhouder. Je moet namelijk het eigen vermogen delen door het totale vermogen van het bedrijf. Hiermee bereken je de solvabiliteitsratio.

Met een lage solvabiliteit is een onderneming te veel afhankelijk van financiers voor de bedrijfsvoering. Met een groot vreemd vermogen (bijvoorbeeld een hypotheek en een rekening courant) is een onderneming financieel kwetsbaar.

De solvabiliteit geeft aan hoeveel het eigen vermogen bedraagt ten opzichte van het vreemd vermogen. De liquiditeit geeft aan of een onderneming in staat is om aan de toekomstige financiële verplichtingen te voldoen.

Vergelijk leningen bij Zakelijkelening.com

Overweegt u financiering? Het vergelijken van leningopties zorgt ervoor dat u een passende financiering vindt die aansluit bij uw behoeften en budget. Bij Zakelijkelening.com kunt u moeiteloos alle beschikbare financieringen vergelijken en ook direct de beste lening afsluiten.

Voordelen

  • 100% onafhankelijk
  • Gratis en duidelijke informatie
  • Bespaar met de beste deals
Mike van den Broek
Over Mike van den Broek

Ik ben gek op financiële informatie. Ik zoek graag dingen uit over zakelijke leningen om zo groeimogelijkheden binnen mijn eigen bedrijf te blijven benutten. Deze kennis deel ik graag op deze website.

Lees verder

Laatste artikelen van Mike van den Broek

Een zakelijke financiering aanvragen, hoe werkt dat?
Man die zakelijk financiering wil aanvragen bij een bank

Een zakelijke financiering aanvragen, hoe werkt dat?

Wat is een afnemerskrediet?
man met een afnemerskrediet

Wat is een afnemerskrediet?

Wat is crowdfunding en wat betekent het?
crowdfunding

Wat is crowdfunding en wat betekent het?

Artikel op feiten gecontroleerd door een expert

Wij hechten veel waarde aan het verstrekken van betrouwbare informatie. Elk artikel ondergaat daarom een uitgebreid onderzoeks- en redactieproces door onze experts om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de informatie te garanderen. Lees hier meer over onze Onderzoeksmethode en redactionele richtlijnen.

René Wildoer heeft de tekst op deze pagina gecontroleerd. René is financieel expert en heeft zijn WFT Basis en WFT Consumptief Krediet diploma’s op zak. Bij zakelijkelening.com zorgt hij ervoor dat de teksten op feiten en waarheden gecontroleerd worden. 

0 reacties

Submit a comment