Kleine bedrijven grijpen naast subsidie

Uit een eerder verschenen artikel op FD.nl blijkt dat slechts 5% van de kleinere ondernemers afgelopen jaar een bijdrage heeft aangevraagd voor duurzame investeringen. De reden? Doordat de kleinere ondernemers geen geld hebben voor het voorfinancieren van de subsidie.

Voorfinanciering subsidie zorgt voor rem op ontwikkeling kleine bedrijven

Hogeschool Utrecht en Qredits hebben onder ruim 1100 kleine bedrijven een onderzoek gedaan en de vraag gesteld of ze investeren in verduurzaming van hun onderneming. Het antwoord: 60% van de ondernemers met minder dan 6 werknemers zou graag willen investeren in verduurzaming. Echter ontbreekt het bij twee derde van de ondervraagden aan solvabiliteit om te kunnen investeren.

Geld pas achteraf op rekening

De ondernemer krijgt pas achteraf de subsidie op zijn rekening gestort en zal eerst zelf de investeringen moeten voorfinancieren. Voor veel kleine ondernemers is dat geen mogelijkheid zeggen ze waardoor de investeringen in duurzaamheid uitblijven.

Verder blijkt uit het onderzoek dat slechts 5% van de bedrijven die als kleine ondernemer worden aangemerkt een subsidie hebben aangevraagd voor verduurzaming. Daar valt nog een hoop winst te behalen.

Belemmering door bureaucratie

Tevens wordt als een van de grote redenen aangegeven waarom kleine bedrijven geen subsidie aanvragen dat de bureaucratie bij het aanvragen van groene subsidie een belemmering vormt. Dat komt mede doordat elke instantie weer hun eigen regelingen hebben (denk aan het rijk, de provincie en de lokale gemeentes).

Zakelijke lening kan de oplossing zijn

Heb je geen zin in rompslomp maar wil je wel investeren in duurzaamheid? Dan kan een zakelijke lening of zakelijk krediet de oplossing zijn. Bekijk het aanbod op onze website.

0 reacties

Submit a comment